Naziv kursa Fond časova Cena po času Ukupna cena Mesečna rata Broj rata Trajanje kursa Pogledaj
1.
STANDARDNI KURS JEZIKA ZA OMLADINU I ODRASLE 48 400 RSD 19.200RSD 6.400 RSD 3 3 Meseca
2.
INTENZIVNI KURS JEZIKA ZA OMLADINU I ODRASLE 40 350 RSD 14.000RSD / 1 1 Mesec
3.
KURS ENGLESKOG ZA DECU PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG UZRASTA 72 350 RSD 25.200RSD 2.800RSD 9 9 Meseci
4.
INDIVIDUALNI KURS JEZIKA ZA OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE 68 700 RSD 47.600RSD 5.950RSD 8 8 Meseci
5.
POLUINDIVIDUALNI KURS JEZIKA ZA OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE 72 500 RSD 36.000RSD 4.000RSD 9 9 Meseci
6.
INDIVIDUALNI KURS JEZIKA ZA ODRASLE 40 900 RSD 36.000RSD 12.000RSD 3 3 Meseca
7.
POJEDINAČNI INDIVIDUALNI ČAS 1 100 RSD 1.000RSD / / /
8.
POLUINDIVIDUALNI KURS JEZIKA ZA ODRASLE 48 600 RSD 28.800RSD 9.600RSD 3 3 Meseca
9.
KURS POSLOVNOG ENGLESKOG 64 500 RSD 32.000RSD 8.000RSD 4 4 Meseca
10.
POLUINDIVIDUALNI KURS POSLOVNOG ENGLESKOG 60 700 RSD 42.000RSD 10.500RSD 4 4 Meseca
11.
INDIVIDUALNI KURS POSLOVNOG ENGLESKOG 60 1000 RSD 60.000RSD 15.000RSD 4 4 Meseca
12.
KURS KONVERZACIJE NA ENGLESKOM WORK SHOP LET'S TALK ABOUT 16 400 RSD 6.400RSD / / 1 Mesec
13.
KURS GRAMATIKE RADIONICA GRAMMAR IS EASY 16 400 RSD 6.400RSD / / 1 Mesec
14.
PRIPREME ZA POLAGANJE MEĐUNARODNO PRIZNATIH ISPITA 64 500 RSD 32.000RSD 8.000RSD 4 4 Meseca
15.
PRIPREME ZA POLAGANJE MEĐUNARODNO PRIZNATIH ISPITA INDIVIDUALNO 60 1000 RSD 60.000RSD 15.000RSD 4 4 Meseca
16.
KREATIVNE RADIONICE NA ŠPANSKOM HABLAMOS 16 350 RSD 5.600RSD / / 1 Mesec
17.
TAILOR MADE KURSEVI ZA PREDUZEĆA Na upit

Više detalja