Naziv kursa Fond časova Cena po dvočasu Ukupna cena Mesečna rata Broj rata Trajanje kursa Pogledaj
1.
STANDARDNI KURS JEZIKA ZA OMLADINU I ODRASLE 48 500 RSD 24.000RSD 8.000 RSD 3 3 Meseca
2.
INTENZIVNI KURS JEZIKA ZA OMLADINU I ODRASLE 40 450 RSD 18.000RSD / 1 1 Mesec
3.
KURS ENGLESKOG ZA DECU PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG UZRASTA 72 400 RSD 28.800RSD 3.200RSD 9 9 Meseci
4.
INDIVIDUALNI KURS JEZIKA ZA OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE 64 900 RSD 57.600RSD 7.200RSD 8 8 Meseci
5.
POLUINDIVIDUALNI KURS JEZIKA ZA OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE 72 600 RSD 43.200RSD 4.800RSD 9 9 Meseci
6.
INDIVIDUALNI KURS JEZIKA ZA ODRASLE 40 1050 RSD 42.000RSD 14.000RSD 3 3 Meseca
7.
POJEDINAČNI INDIVIDUALNI ČAS 1 1200 RSD 1.200RSD / / /
8.
POLUINDIVIDUALNI KURS JEZIKA ZA ODRASLE 48 650 RSD 31.200RSD 10.400RSD 3 3 Meseca
9.
KURS POSLOVNOG ENGLESKOG 64 700 RSD 44.800RSD 11.200RSD 4 4 Meseca
10.
POLUINDIVIDUALNI KURS POSLOVNOG ENGLESKOG 60 900 RSD 54.000RSD 13.500RSD 4 4 Meseca
11.
INDIVIDUALNI KURS POSLOVNOG ENGLESKOG 60 1200 RSD 72.000RSD 18.000RSD 4 4 Meseca
12.
KURS KONVERZACIJE NA ENGLESKOM WORK SHOP LET'S TALK ABOUT 8 700 RSD 5.600RSD / / 1 Mesec
13.
KURS GRAMATIKE RADIONICA GRAMMAR IS EASY 8 700 RSD 5.600RSD / / 1 Mesec
14.
PRIPREME ZA POLAGANJE MEĐUNARODNO PRIZNATIH ISPITA 64 700 RSD 44.800RSD 11.200RSD 4 4 Meseca
15.
PRIPREME ZA POLAGANJE MEĐUNARODNO PRIZNATIH ISPITA INDIVIDUALNO 60 1200 RSD 72.000RSD 18.000RSD 4 4 Meseca
16.
UMETNIČKO-KREATIVNE RADIONICE 1 1000 RSD 1.000RSD / / 1 Čas
17.
TAILOR MADE KURSEVI ZA PREDUZEĆA Na upit

Više detalja