Kursevi stranih jezika

KURSEVI


Kursevi za sve jezike su osmišljeni kao seminari okviru kojih se kroz tematske celine obrađuje gradivo predviđeno za odgovarajući nivo znanja. Insistira se na tome da se što pre postigne komunikativna kompentencija, pri čemu se naravno ne zanemaruju ni ostale jezičke kompentencije (čitanje, pisanje, gramatika). Na ovaj način polaznik brzo savladava strani jezik i komunikacija u jezičkim situacijama postaje spontana.


TIPOVI KURSEVA

  • Grupna nastava – podrazumave najmanje 3 a najviše 8 polaznika
  • Poluindividualna nastava – za 2 polaznika
  • Individualna nastava – rad “1 na 1” sa profesorom sa fleksibilnom dinamikom
  • Standardni kursevi - za omladinu i odrasle
  • Poslovni i specijalizovani kursevi - minimum B1 nivo znanja opšteg jezika
  • Kursevi za decu - uzrast od 5 do 14 godina
  • Kursevi za preduzeća – u prostorijama Centra METAFORA ili u prostorijama klijenta, kursevi mogu biti “tailor made” , odnosno prilagođeni potrebama preduzeća.

DINAMIKA KURSA

Dinamika nastave može biti od 2 do 5 puta nedeljno u zavisnosti od tipa kursa.


ZAVRŠNI TEST-SERTIFIKAT

Na kraju kursa se organizuje završni test, na osnovu koga polaznik dobija sertifikat kao dokaz o pohađanju i uspešnom savlađivanju gradiva, koje je predviđeno za odgovarajući jezik i jezički nivo.