Naziv kursa Fond časova Cena po dvočasu Ukupna cena Mesečna rata Broj rata Trajanje kursa Pogledaj
1.
STANDARDNI KURS JEZIKA ZA OMLADINU I ODRASLE 48 400 RSD 19.200RSD 6.400 RSD 3 3 Meseca
2.
INTENZIVNI KURS JEZIKA ZA OMLADINU I ODRASLE 40 350 RSD 14.000RSD / 1 1 Mesec
3.
KURS ŠPANSKOG ZA DECU PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG UZRASTA 72 400 RSD 28.800RSD 3.200RSD 9 9 Meseci
4.
INDIVIDUALNI KURS JEZIKA ZA OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE 64 900 RSD 57.600RSD 7.200RSD 8 8 Meseci
5.
POLUINDIVIDUALNI KURS JEZIKA ZA OSNOVCE I SREDNJOŠKOLCE 72 600 RSD 43.200RSD 4.800RSD 9 9 Meseci
6.
INDIVIDUALNI KURS JEZIKA ZA ODRASLE 40 900 RSD 36.000RSD 12.000RSD 3 3 Meseca
7.
POJEDINAČNI INDIVIDUALNI ČAS 1 1000 RSD 1.000RSD / / /
8.
POLUINDIVIDUALNI KURS JEZIKA ZA ODRASLE 48 650 RSD 31.200RSD 10.400RSD 3 3 Meseca
9.
PRIPREME ZA POLAGANJE DELE ISPITA 64 700 RSD 44.800RSD 11.200RSD 4 4 Meseca
10.
PRIPREME ZA POLAGANJE DELE ISPITA INDIVIDUALNO 60 1.000 RSD 60.000RSD 15.000RSD 4 4 Meseca
16.
KREATIVNE RADIONICE NA ŠPANSKOM HABLAMOS 8 700 RSD 5.600RSD / / 1 Mesec